Descripció

Arbre de considerables dimensions junt a un habitatge.

Situació

Fotografies

Bibliografia

Catàleg de Bens. POUM de la Vall d’en Bas [consultat el novembre de 2015]