Descripció

Salt d’aigua de la riera de Pibernat, situat a la cota 900, entre l’altiplà de Falgars i la Vall d’en Bas.

Situació

Fotografies

Bibliografia

Catàleg de Bens. POUM de la Vall d’en Bas [consultat el novembre de 2015]