Descripció

Arbreda situada a la plana agrícola.

Situació

Fotografies

Bibliografia

Catàleg de Bens. POUM de la Vall d’en Bas [consultat el novembre de 2015]