Descripció

Profunda depressió del terreny entre els altiplans de Cabrera i Siats. Escletxa vertical que separa en dos blocs l’altiplà on hi ha el Santuari de Cabrera.

Situació

Fotografies

Bibliografia

Catàleg de Bens. POUM de la Vall d’en Bas [consultat el novembre de 2015]