Descripció

Font molt concorreguda. Lloc de celebració d’aplecs durant la festa major.

Situació

Fotografies

Bibliografia

Catàleg de Bens. POUM de la Vall d’en Bas [consultat el novembre de 2015]