Descripció

Formacions rocoses amb cavitats arran del sòl.

Situació

Situació aproximada.

Fotografies

Bibliografia

Catàleg de Bens. POUM de la Vall d’en Bas [consultat el novembre de 2015]