Descripció

Configuració rocosa natural situada entre la cota 1240 a cota 1100.

Situació

Fotografies

Bibliografia

Catàleg de Bens. POUM de la Vall d’en Bas [consultat el novembre de 2015]