Descripció

Espai natural on hi transcorre l’antic camí ral d’Olot a Vic.

Situació

Fotografies

Bibliografia

Catàleg de Bens. POUM de la Vall d’en Bas [consultat el novembre de 2015]