Descripció

Arç blanc (Crataegus monogyna) de port arbori. Espècie de caràcter submediterrani. Localitzat en un prat de pastura amb altres exemplars de la mateixa espècie. Es troba en bon estat de conservació.

Situació

Situació aproximada.

Fotografies

Bibliografia

Catàleg de Bens. POUM de la Vall d’en Bas [consultat el novembre de 2015]