Descripció

Teixeda propera a la masia de Miserclós, a la vall de Castellar de Muntanya. És un bosc de propietat privada d’unes 6-8 ha. Majoritàriament hi trobem pins silvestres i alzines. Els teixos es troben al clot de la Pedrera, a la vessant orientada a l’oest i són d’aspecte jove. Això indica una colonització recent.

L’any 1960, a la revista “Montes”, es va publicar un article en el que es donava a conèixer aquesta teixeda. L’any 1997, una nova visita va comprovar que els teixos havien guanyat terreny a costa dels pins que hi ha a la zona i ja ocupaven unes 4-5 ha.

Aquesta teixeda està protegida des de l’any 1976.

Situació

Situació aproximada.

Fotografies

Bibliografia

Artícle d’internet [consultat el novembre de 2015]