Descripció

L’església es troba citada en un document de l’any 1001, “… parrochie sancte Marie quoe est in Villa Sagarone …”. Va ser cedida el 1017 pel comte Bernat Tallaferro a la seu de Besalú.

És d’una nau i té l’àbsida semi-circular, a llevant, ornada amb un fris, malmès en el centre, format per arcs llombards i un dentat, damunt el qual hi ha una cornisa. Té una finestra al centre.

Al segle XV es van aixecar cossos sobre la nau i l’àbsida per motius defensius, la qual cosa dona a l’església un aspecte de fortalesa.

A ponent hi ha la porta d’entrada i està formada per quatre arcs en gradació, llinda i timpà llis. Damunt hi ha un ull de bou d’època posterior i una barbacana del segle XV.

El campanar de torre, construït sobre l’antic d’espadanya, es troba a ponent.

Al Museu Diocesà de Girona es guarden unes taules del segle XVI pertanyents al retaule que el pintor renaixentista Pere Matas.

Situació

Fotografies

Bibliografia

Murlà i Giralt, Josep (1983). Guia del romànic de la Garrotxa. Olot: Alzamora.