Descripció

Pont sobre la riera de Beget, a tocar l’església de Sant Cristòfol. És d’una sola arcada feta de carreus ben tallats. Es troba citat en documents de finals del segle XVI tot i que es creu que podria haver sigut construït el segle XIV.

Situació

Fotografies

Bibliografia

Wikipedia [consultada el desembre de 2015]