Notes

 • El programa serveix per tots dos fitxers; el de pluja i el de temperatures.
 • Els fitxers es desen dins la carpeta de baixades del navegador.
 • El fitxer es grava amb el format “.csv”. El podeu obrir amb excel, pages, wordpad, notepad++…
 • En el cas que falti la dada d’un dia, es mostrarà la paraula “NULL”.
 • Significat de les lletres dins el fitxer de pluja (meteors):
  • M (Mati)
  • N (Nit)
  • T (Tarda)
  • A (tot el dia)
  • B (Matí i Tarda)
  • C (Matí i Nit)
  • D (Tarda i Nit)
  • X (No s’ha especificat)