Vidrà 1003msm

Temp.Màx.Mitjana
17.2º
Temp.Mín.Mitjana
7.4º
Temp.Mitjana
12.3º
Pluja
1158.3 mm
Climograma
Situació de l'estació
Evolució de la pluja anual
Evolució de la temperatura anual
Dades climàtiques
Màxima Mínima
Temperatura Màxima
37.5º el dia 28 de juny de 2019
35.8º el dia 27 de juny de 2019
35.7º el dia 29 de juny de 2019
1.1º el dia 09 de gener de 2021
1.1º el dia 05 de gener de 2021
1.1º el dia 11 de gener de 2021
Temperatura Mínima
21.7º el dia 29 de juny de 2019
21.6º el dia 28 de juny de 2019
21.0º el dia 04 de agost de 2017
-7.3º el dia 13 de febrer de 2018
-6.4º el dia 18 de gener de 2017
-5.9º el dia 17 de gener de 2017
Pluja Absoluta diària
138.6 mm el dia 21 de gener de 2020
138.2 mm el dia 22 de gener de 2020
111.8 mm el dia 04 de desembre de 2019
Pluja Absoluta mensual
344.8 mm el de gener de 2020
313.2 mm el d’octubre de 2018
271.2 mm el de juny de 2020
Pluja Absoluta anual
1622.2 mm el 2020
1543.4 mm el 2018
1003.4 mm el 2019
616.2 mm el 2017
1003.4 mm el 2019
1543.4 mm el 2018