Informació general

Santa Pau - Can Pauet (1994-2018)

Estació termo-pluviomètrica automàtica classe C situada al bar Can Pauet, a l'entrada del poble de Santa Pau.

Climograma

Dades mitjanes del període

PPTm

917.7 mm

TMm

14.4 ºC

TXm

20.3 ºC

TNm

8.4 ºC

Dades extremes del període

Temperatura màxima absoluta: 40.6º el dia 13 de agost de 2003

Temperatura mínima absoluta: -9.8º el dia 12 de febrer de 2012

Pluja màxima diària: 191.0mm el dia 17 de octubre de 2003

Pluja màxima mensual: 325.0mm el mes de desembre de 1991

Pluja màxima anual: 1294.0mm l'any 2018

Altres dades

Dades Mensuals

Dades anuals

Veure una altre estació