Informació general

Sant Pau de Segúries (1995-2019)

Estació termo-pluviomètrica automàtica classe C situada a l'entrada del poble de Sant Pau de Segúries, al Ripollès.

Climograma

Dades mitjanes del període

PPTm

1026.0 mm

TMm

10.9 ºC

TXm

17.9 ºC

TNm

3.9 ºC

Dades extremes del període

Temperatura màxima absoluta: 37.5º el dia 25 de agost de 2000

Temperatura mínima absoluta: -14.7º el dia 25 de desembre de 2001

Pluja màxima diària: 130.0mm el dia 02 de novembre de 2015

Pluja màxima mensual: 321.9mm el mes de octubre de 2018

Pluja màxima anual: 1589.2mm l'any 2018

Altres dades

Dades Mensuals

Dades anuals

Veure una altre estació