Informació general

Rupit (1989-2018)

Estació termo-pluviomètrica automàtica classe B situada a Rupit.

Climograma

Dades mitjanes del període

PPTm

996.5 mm

TMm

10.5 ºC

TXm

16.6 ºC

TNm

4.4 ºC

Dades extremes del període

Temperatura màxima absoluta: 37.5º el dia 28 de juny de 2019

Temperatura mínima absoluta: -15.0º el dia 25 de desembre de 2001

Pluja màxima diària: 154.0mm el dia 08 de maig de 2002

Pluja màxima mensual: 389.7mm el mes de octubre de 2003

Pluja màxima anual: 1574.6mm l'any 1996

Altres dades

Dades Mensuals

Dades anuals

Veure una altre estació