Quin tipus de dades podré consultar?

Les dades presentades dependran del tipus d’estació triada. Hi ha varis tipus d’estacions:

Per què no hi ha les dades d’aquesta setmana?

Degut a que gran part de les estacions són manuals, les dades es recullen i s’entren a mitjans del mes següent. En alguns casos pot passar fins i tot més temps.

Aquesta pàgina està dedicada a posar a disposició del públic general les dades històriques de les estacions de la comarca. Per veure dades a temps real o més actualitzades, recomano les pàgines oficials del Meteocat i l’Aemet, així com pàgines personals amb dades de la seva estació (p.ex. Meteolot)

Com es calculen els valors normals d’una estació?

Un cop es tenen totes les dades d’una estació, es comprova, primer, que les dades mensuals compleixin la “regla 3 i 5” (no més de tres dies seguits sense dades i no més de 5 en total).

Amb els mesos filtrats, es comprova la mateixa regla sobre tots els mesos en un període de 30 anys. Així doncs, si tenim 29 geners complets, les mitjanes d’aquest mes ens serviran com a valor normal del mes de gener. Aquest criteri s’aplica tant a la temperatura com a la precipitació. Aquest sistema s’utilitza, també, en les estacions que disposen de menys anys.

Què vol dir que l’estació és de classe A?

Seguint el sistema anterior, s’estableix una classificació de les estacions meteorològiques depenent de si compleixen uns criteris determinats.

Què vol dir Tx?

Al final de cada pàgina hi ha una llista amb les abreviatures utilitzades.

Com és que tal dia va ploure a tal lloc però no al costat?

A part de la variabilitat que hi ha a la comarca, cal tenir en compte quin tipus d’estació estàs consultant. Per les estacions automàtiques, el dia comença a mitjanit i acaba a mitjanit. Per a les manuals, el dia comença a les vuit del matí i acaba a les vuit del matí del dia següent. Així, les pluges caigudes entre la mitjanit i les vuit del matí estaran comptades en dies diferents.

Si voleu comprovar les dades d’un  dia concret o d’un període concret, recomano ampliar la selecció en un dia abans i un dia després.

Són fiables les dades?

Els dos tipus d’estacions, manuals i automàtiques, tenen els seus avantatges i desavantatges.

El fet que les manuals depenguin d’una persona, implica una dedicació molt gran per part d’aquesta. Els dies que no poden fer mesures, han de demanar a altres persones que ho facin per ells, amb el perill d’errors que això implica. El fet que les mesures siguin manuals, també implica un cert grau d’error. Dit això, al haver-hi una persona quasi cada dia, fa que els errors propis dels instruments siguin resolts ràpidament.

Les estacions automàtiques permeten recollir dades cada pocs minuts així que podem saber intensitats de pluja, per exemple. El principal problema és la fiabilitat. Els problemes dels instruments es solen resoldre al cap d’uns quants dies amb la conseqüent pèrdua de dades. Aquestes ja no són recuperables. Les estacions automàtiques que tenen molts aficionats estan recolzades per pluviòmetres manuals.

Finalment, les dades que trobareu en aquesta pàgina han estat entrades, en gran part, manualment. Això implica que hi pot haver errors tipogràfics.

Com és que una estació no disposa de dades d’una variable?

Com he dit abans, hi ha estacions que no tenen termòmetres, altres no tenen baròmetre, etc. A part, hi ha algunes dades que encara no estan entrades dins la base de dades de la pàgina. En el moment que s’incorporin noves dades, s’actualitzarà la informació que trobeu al seleccionar l’estació.

En algunes estacions hi ha un caràcter/lletra al costat de la temperatura. Què vol dir?

La lletra E (estimada) vol dir que s’ha obtingut la dada a partir d’estacions veïnes. Si dues estacions veïnes disposen de suficients dades en un mateix període, es pot inferir les dades perdudes a partir de les dades de l’altre estació. La lletra M vol dir que la dada no existeix. Finalment, el caràcter ^ vol dir que el càlcul d’aquell paràmetre s’ha fet a partir de dades incompletes (ex. la mitjana d’un mes en el qual falta una o més dades).

En el cas de la precipitació, aquesta homogeneïtzació és complicada. A la nostre comarca hi ha molta variabilitat, fins i tot en estacions properes. Si parlem d’estacions amb més de deu anys de dades, però, aquesta homogeneïtzació no comporta diferències importants en el càlcul de les mitjanes.