Informació general

Olot - Parc Nou (1992-2016)

Estació termo-pluviomètrica manual classe C situada a la part sud d'Olot, dins el parc Nou.

Climograma

Dades mitjanes del període

PPTm

949.3 mm

TMm

13.5 ºC

TXm

20.2 ºC

TNm

6.9 ºC

Dades extremes del període

Temperatura màxima absoluta: 38.5º el dia 07 de juliol de 2015

Temperatura mínima absoluta: -12.0º el dia 27 de gener de 2005

Pluja màxima diària: 170.5mm el dia 12 de novembre de 1999

Pluja màxima mensual: 285.7mm el mes de gener de 1996

Pluja màxima anual: 1400.6mm l'any 1996

Altres dades

Dades Mensuals

Dades anuals

Veure una altre estació