Informació general

Olot - Hospital (1998-2019)

Estació termo-pluviomètrica automàtica classe D situada al costat de l'Hospital Comarcal d'Olot.

Climograma

Dades mitjanes del període

PPTm

870.8 mm

TMm

14.3 ºC

TXm

21.3 ºC

TNm

7.3 ºC

Dades extremes del període

Temperatura màxima absoluta: 42.2º el dia 28 de juny de 2019

Temperatura mínima absoluta: -10.9º el dia 27 de gener de 2005

Pluja màxima diària: 170.0mm el dia 12 de novembre de 1999

Pluja màxima mensual: 267.7mm el mes de novembre de 2014

Pluja màxima anual: 1204.9mm l'any 2014

Altres dades

Dades Mensuals

Dades anuals

Veure una altre estació