Informació general

Oix - Poble (1990-2018)

Estació pluviomètrica manual classe D situada al poble d'Oix

Climograma

Dades mitjanes del període

PPTm

801.5 mm

TMm

13.3 ºC

TXm

21.0 ºC

TNm

5.5 ºC

Dades extremes del període

Temperatura màxima absoluta: 38.5º el dia 05 de juliol de 2015

Temperatura mínima absoluta: -11.7º el dia 18 de gener de 2017

Pluja màxima diària: 160.0mm el dia 12 de octubre de 2010

Pluja màxima mensual: 269.4mm el mes de octubre de 2018

Pluja màxima anual: 1362.8mm l'any 2018

Altres dades

Dades Mensuals

Dades anuals

Veure una altre estació