Informació general

Oix - Pera (2000-2016)

Estació termo-pluviomètrica manual classe D situada al límit entre el terme de Montagut i Oix i Camprodon.

Climograma

Dades mitjanes del període

PPTm

1027.1 mm

TMm

12.7 ºC

TXm

17.6 ºC

TNm

7.9 ºC

Dades extremes del període

Temperatura màxima absoluta: 37.0º el dia 13 de agost de 2003

Temperatura mínima absoluta: -10.0º el dia 27 de gener de 2005

Pluja màxima diària: 170.0mm el dia 05 de març de 2013

Pluja màxima mensual: 312.4mm el mes de març de 2011

Pluja màxima anual: 1413.3mm l'any 2011

Altres dades

Dades Mensuals

Dades anuals

Veure una altre estació