Dades

Olot - Hospital

  • Altres estacions
Pluja
de gen. de febr. de març d’abr. de maig de juny de jul. d’ag. de set. d’oct. de nov. de des. Any
Pluja Mitjana 47.2 41.6 75.1 91.2 90.6 86.6 57.1 91.0 89.0 87.9 85.0 43.2 885.5
Màxima Mensual 332.2 169.4 219.1 172.0 231.0 253.0 129.7 205.2 150.4 257.2 267.7 174.0
Data (any) 2020 2003 2011 2007 2002 2015 2011 2002 2006 2003 2014 2008
Màxima Diària 136.4 79.6 118.9 65.8 67.6 115.2 47.8 76.4 87.6 135.8 170.0 93.6
Data (dia/any) 22/2020 20/2003 21/2015 16/2004 08/2002 10/2015 26/2011 20/2003 13/2006 17/2003 12/1999 27/2008
Llindars Pluja
de gen. de febr. de març d’abr. de maig de juny de jul. d’ag. de set. d’oct. de nov. de des. Any
PPT>0.2 5,04 5,76 8,16 10,60 11,60 8,32 7,32 8,84 9,08 7,76 6,80 4,48 93,76
PPT>10 1,04 1,32 2,04 3,00 3,12 2,76 1,96 2,72 2,48 2,76 2,00 1,08 26,28
PPT>25 0,40 0,24 0,80 0,72 0,84 0,84 0,40 1,08 1,04 0,96 0,88 0,56 8,76
PPT>50 0,16 0,08 0,20 0,20 0,08 0,12 0,00 0,24 0,24 0,24 0,32 0,16 2,04
PPT>100 0,08 0,00 0,04 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,08 0,12 0,00 0,36
Temperatures mitjanes
de gen. de febr. de març d’abr. de maig de juny de jul. d’ag. de set. d’oct. de nov. de des. Any
TMM 6.4 7.3 9.9 12.6 16.5 20.9 23.2 23.1 19.2 15.3 9.8 6.9 14.2
TXM 13.2 14.3 16.9 19.5 23.6 28.3 30.8 30.6 26.1 21.8 16.3 13.8 21.2
TNM -0.5 0.4 3.0 5.7 9.5 13.4 15.7 15.6 12.3 8.8 3.2 0.0 7.2
TXMX 16.4 17.9 20.8 22.0 26.6 32.2 34.1 34.2 27.8 25.0 18.9 15.3
Data (any) 2011 2012 2015 2017 2013 2003 2006 2003 2011 2001 2006 2016
TXMN 10.0 9.7 13.3 17.1 20.2 24.5 26.7 27.3 23.2 18.3 14.6 11.4
Data (any) 2010 2018 2014 2007 2013 2005 2011 2016 2017 2013 2000 2008
TNMX 2.3 3.6 6.0 7.9 11.9 15.7 17.5 17.1 14.3 11.0 6.6 3.0
Data (any) 2007 2003 2001 2002 2000 2014 2015 2006 2012 2006 2011 2017
TMNN -3.5 -3.5 1.0 3.5 6.1 11.1 14.0 14.0 10.3 5.7 0.1 -3.2
Data (any) 2012 2012 2005 2020 2019 2019 2014 2014 2017 2020 2017 2005
Temperatures absolutes
de gen. de febr. de març d’abr. de maig de juny de jul. d’ag. de set. d’oct. de nov. de des.
TXX 24.8 25.5 30.0 30.9 36.7 42.2 40.4 40.1 34.8 31.6 26.1 23.5
Data (dia/any) 18/2000 15/2007 23/2001 08/2011 22/2022 28/2019 06/2015 25/2000 06/2016 07/2009 17/2009 24/2012
TXN 1.6 0.9 3.9 7.6 9.9 13.4 18.8 17.9 12.9 7.8 5.1 0.9
Data (dia/any) 28/2006 28/2018 08/2010 28/2013 05/2004 11/2019 07/2014 31/2002 15/2017 26/2003 29/2010 14/2001
TNX 11.6 9.9 11.4 13.3 17.2 20.7 20.8 21.8 20.4 18.1 13.2 10.8
Data (dia/any) 27/2003 29/2020 03/2001 27/2002 31/2001 26/2003 27/2002 22/2020 02/1998 03/2013 01/2006 30/2009
TNN -10.9 -9.9 -9.4 -4.7 -0.9 4.4 8.5 8.4 1.6 -3.3 -7.6 -9.5
Data (dia/any) 27/2005 12/2012 10/2010 03/2022 06/2019 12/2019 18/2009 31/2020 28/2007 29/2012 17/2007 20/2009
Llindars Temperatura màxima
de gen. de febr. de març d’abr. de maig de juny de jul. d’ag. de set. d’oct. de nov. de des. Any
Tx<=0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Tx>0 29,68 27,12 29,76 28,72 30,84 28,60 29,64 29,72 28,12 29,40 28,16 29,72 349,48
Tx>10 24,32 22,56 28,40 28,28 30,80 28,60 29,64 29,72 28,12 29,20 27,28 25,76 332,68
Tx>20 1,24 2,16 6,76 13,52 25,32 27,84 29,56 29,48 26,88 20,20 4,40 1,04 188,40
Tx>30 0,00 0,00 0,00 0,08 1,32 10,32 19,16 16,88 3,52 0,28 0,00 0,00 51,56
Tx>35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 1,20 3,08 3,56 0,00 0,00 0,00 0,00 7,92
Llindars Temperatura mínima
de gen. de febr. de març d’abr. de maig de juny de jul. d’ag. de set. d’oct. de nov. de des. Any
Tn>20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,20 0,28 0,04 0,00 0,00 0,00 0,56
Tn>0 12,28 14,60 23,56 27,72 30,84 28,56 29,64 29,72 28,16 29,20 22,28 13,44 290,00
Tn<=2 23,72 18,92 11,96 3,00 0,28 0,00 0,00 0,00 0,04 0,92 11,60 22,36 92,80
Tn<=0 17,48 12,44 6,16 1,00 0,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,24 5,88 16,32 59,60
Tn<=-2 8,96 6,04 1,92 0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 2,24 7,92 27,24
Tn<=-5 1,88 1,72 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,32 1,56 5,80
Tn<=-10 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04