La Garrotxa

Informació de l'estació

Montagut - La Cometa (2005-2016)

Estació pluviomètrica manual classe F situada al veïnat de la Cometa, dins el terme municipal de Montagut.

Situació de l'estació

Dades mitjanes del període

Pluja Mitjana

802.1 mm

No hi ha dades

No hi ha dades

No hi ha dades

Climograma

Dades extremes del període