Informació general

Montagut - La Cometa (2005-2016)

Estació pluviomètrica manual classe F situada al veïnat de la Cometa, dins el terme municipal de Montagut.

Climograma

Dades mitjanes del període

PPTm

802.1 mm

TMm

No hi ha dades

TXm

No hi ha dades

TNm

No hi ha dades

Dades extremes del període

Temperatura màxima absoluta: º el dia

Temperatura mínima absoluta: º el dia

Pluja màxima diària: 100.2mm el dia 28 de gener de 2006

Pluja màxima mensual: 276.6mm el mes de gener de 1996

Pluja màxima anual: 1179.3mm l'any 2011

Altres dades

Dades Mensuals

Dades anuals

Veure una altre estació