Dades diàries 2022 (01-06-2000/30-11-2023)

Oix - Colldebucs

  • Altres estacions
Any anterior
Any següent

Dades Mensuals

Dia PPT Tx Tn Tm
Gener 3.9 11.0 2.24 3.4 1.94 7.2 2.09
Febrer 11.2 13.8 3.11 4.1 2.52 9.0 2.87
Març 189.7 10.7 -3.07 4.5 0.58 7.6 -1.25
Abril 44.5 15.9 -0.93 6.3 -0.06 11.1 -0.50
Juny 18.6 28.3 7.73 16.3 6.74 22.3 7.24
Juliol 42.2 31.0 5.39 18.4 4.44 24.7 4.91
Agost 189.7 29.4 1.63 17.6 1.44 23.5 1.54
Setembre 180.3 23.1 -4.41 13.0 -3.22 18.1 -3.76
Octubre 23.5 21.1 -1.33 12.1 -0.53 16.6 -0.93
Novembre 29.3 13.5 -4.56 6.5 -3.13 10.0 -3.84
Desembre 18.0 11.1 -1.08 5.0 0.08 8.1 -0.45
750.9 18.99 9.75 14.38

Climograma

Pluja

Temperatures

Evolució temperatures

Anomalia temperatures