Informació general

Maià de Montcal (1985-2019)

Estació pluviomètrica manual classe A situada a Maià de Montcal.

Climograma

Dades mitjanes del període

PPTm

816.5 mm

TMm

15.4 ºC

TXm

22.0 ºC

TNm

8.9 ºC

Dades extremes del període

Temperatura màxima absoluta: 42.6º el dia 28 de juny de 2019

Temperatura mínima absoluta: -9.5º el dia 11 de febrer de 2012

Pluja màxima diària: 185.5mm el dia 26 de desembre de 2008

Pluja màxima mensual: 311.9mm el mes de novembre de 2011

Pluja màxima anual: 1287.2mm l'any 1992

Altres dades

Dades Mensuals

Dades anuals

Veure una altre estació