Informació general

La Vall d'en Bas - Sant Privat (1991-2019)

Estació pluviomètrica manual classe C situada a prop del poble de Sant Privat d'en Bas, dins el terme municipal de la Vall d'en Bas.

Climograma

Dades mitjanes del període

PPTm

1041.3 mm

TMm

No hi ha dades

TXm

No hi ha dades

TNm

No hi ha dades

Dades extremes del període

Temperatura màxima absoluta: º el dia

Temperatura mínima absoluta: º el dia

Pluja màxima diària: 154.0mm el dia 12 de novembre de 1999

Pluja màxima mensual: 305.0mm el mes de maig de 2002

Pluja màxima anual: 1500.0mm l'any 1996

Altres dades

Dades Mensuals

Dades anuals

Veure una altre estació