Informes

Olot - Parc Nou

  • Altres estacions

Informe anual

Precipitacions

Actual Mitjana Màxima Mínima
Pluja anual 645.8mm 934.21mm 1400.6mm el 1996 603.4mm el 2019
Pluja màxima en un dia 54.0mm el dia 07 febrer 170.5mm el 12 novembre 1999

Temperatures

Actual Històric
Màxima absoluta 41.7º el dia 18 juliol 41.7º el dia 18 juliol 2023
Mínima absoluta -6.2º el dia 30 gener -12.0º el dia 27 gener 2005
Actual Mitjana Màxima Mínima
Temperatura mitjana anual 15.26º 13.79º 16.15º el 2022 12.43º el 2005

Climograma