Informes

Olot - Parc Nou

  • Altres estacions

Informe anual

Precipitacions

Actual Mitjana Màxima Mínima
Pluja anual 557.8mm 942.04mm 1400.6mm el 1996 603.4mm el 2019
Pluja màxima en un dia 54.0mm el dia 07 febrer 170.5mm el 12 novembre 1999

Temperatures

Actual Històric
Màxima absoluta 41.7º el dia 18 juliol 41.7º el dia 18 juliol 2023
Mínima absoluta -6.2º el dia 30 gener -12.0º el dia 27 gener 2005
Actual Mitjana Màxima Mínima
Temperatura mitjana anual 15.53º 13.78º 16.15º el 2022 12.43º el 2005

Climograma