Informació general

Beget (2010-2018)

Estació pluviomètrica manual classe F situada a Beget.

Climograma

Dades mitjanes del període

PPTm

1154.0 mm

TMm

12.8 ºC

TXm

20.2 ºC

TNm

5.4 ºC

Dades extremes del període

Temperatura màxima absoluta: 38.8º el dia 06 de juliol de 2015

Temperatura mínima absoluta: -12.0º el dia 13 de febrer de 2012

Pluja màxima diària: 154.0mm el dia 29 de novembre de 2014

Pluja màxima mensual: 310.5mm el mes de març de 2013

Pluja màxima anual: 1438.7mm l'any 2011

Altres dades

Dades Mensuals

Dades anuals

Veure una altre estació