Informació general

Banyoles (1999-2019)

Estació termo-pluviomètrica automàtica classe D situada a Banyoles.

Climograma

Dades mitjanes del període

PPTm

688.5 mm

TMm

15.9 ºC

TXm

21.7 ºC

TNm

10.1 ºC

Dades extremes del període

Temperatura màxima absoluta: 43.0º el dia 05 de juliol de 2015

Temperatura mínima absoluta: -7.7º el dia 12 de febrer de 2012

Pluja màxima diària: 134.7mm el dia 30 de novembre de 2014

Pluja màxima mensual: 299.4mm el mes de novembre de 2011

Pluja màxima anual: 1176.2mm l'any 2018

Altres dades

Dades Mensuals

Dades anuals

Veure una altre estació