La Garrotxa

Informació de l'estació

Albanyà - Lliurona (2005-2017)

Estació pluviomètrica manual classe D situada a Lliurona a 740 mts, dins els terme municipal d'Albanyà, a l'alta Garrotxa Empordanesa.

Situació de l'estació

Dades mitjanes del període

Pluja Mitjana

1076.3 mm

No hi ha dades

No hi ha dades

No hi ha dades

Climograma

Dades extremes del període