Informació general

Albanyà - Lliurona (2005-2017)

Estació pluviomètrica manual classe D situada a Lliurona a 740 mts, dins els terme municipal d'Albanyà, a l'alta Garrotxa Empordanesa.

Climograma

Dades mitjanes del període

PPTm

1076.3 mm

TMm

No hi ha dades

TXm

No hi ha dades

TNm

No hi ha dades

Dades extremes del període

Temperatura màxima absoluta: º el dia

Temperatura mínima absoluta: º el dia

Pluja màxima diària: 237.8mm el dia 26 de desembre de 2008

Pluja màxima mensual: 461.7mm el mes de març de 2011

Pluja màxima anual: 1606.7mm l'any 2011

Altres dades

Dades Mensuals

Dades anuals

Veure una altre estació