Origen dels topònims a la Vall d’en Bas

Imatge satèlit de la vall d'en Bas on es pot veure cada topònim amb el seu nom origina i la data aproximada de la seva creació.

FONT: Alcalde, Gabriel (2009). Sis mil anys vivint a la vora dels aiguamolls de la vall d'en Bas. Besalú: Amics de Besalú i el seu Comtat.