12 de Gen. de 2016

Boscos madurs

La recent controvèrsia generada per l’intent de tallar un bosc madur de faigs situat a la zona de les Olletes (Sant Privat d’en Bas) em va portar a voler saber més sobre aquests tipus de boscos. Així, vaig trobar un estudi realitzat per la delegació de la Garrotxa de l’Institució Catalana d’Història Natural sobre els boscos madurs a la Garrotxa. Aquest estudi va ser fet  per Joan Montserrat i Antoni Agelet el 2005. 

Un bosc madur és una massa forestal poc o gairebé gens afectada per les activitats humanes, en la qual es detecta, des d’un punt de vista funcional i estructural, un estat de maduresa avançat, en equilibri dinàmic, i que ha assolit o tendeix a la consecució d’un estat pròxim al màxim biològic estable, d’acord a les potencialitats naturals del medi.

Bosc madur recull idees de bosc verge, bosc natural, bosc  seminatural, bosc secundari i bosc antic. No té tant a veure amb bosc vell.

Diferents tipologies de masses forestals segons Joan Montserrat i Antoni Agelet (2005) i proposades anteriorment per Fernàndez (1999):