Índex per agrupacions

Paisatge de la roureda humida (Isopyreto-Quercetum Roboris)

 • Roure pènol
 • Freixe de fulla gran
 • Cirerer
 • Tell de fulla petita
 • Om de Muntanya
 • Avellaner
 • Auró blanc
 • Grèvol
 • Paisatge de la roureda seca (Quercion Robori-petraea)

 • Roure de fulla gran
 • Castanyer
 • Bedoll
 • Trèmol
 • Blada
 • Auró blanc
 • Cirerer
 • Roure martinenc
 • Tell de fulla gran
 • Moixera de pastor
 • Arç blanc (Arbust)
 • Moixera (Arbust)
 • Paisatge de la roureda seca (Querceto-Buxetum)

 • Boix
 • Blada
 • Tell de fulla gran
 • Server
 • Moixera
 • Moixera de pastor
 • Auró negre
 • Arç blanc
 • Pi roig (formant bosquets)
 • Paisatge de l’alzinar d’alzina muntanyenca (Quercetum Mediterraneo-Montanum)

 • Alzina
 • Maduixera
 • Grèvol
 • Falguera
 • Paisatge de la fageda (Helleboro-Fagetum)

 • Bedoll
 • Vern
 • Avellaner (arbust)
 • Grèvol (arbust)
 • Paisatge de l’arbre de ribera

 • Àlber
 • Vern
 • Om