Descripció

Les restes del castell comtal es troben situades dalt d’un puig, al bell mig del poble de Besalú. Les seves dimensions devien ser força importants i abastarien des del carrer Bernat Tallaferro fins l’església de Santa Maria. Se’n conserven una de les portes d’entrada situada al carrer Bernat Tallaferro, així com una torre quadrada que ja fou reconstruïda. La resta més important de l’antiga fortalesa és l’església de Santa Maria.

Les dades més antigues correspondrien a l’any 978. En aquesta data trobem una escriptura feta pel comte i bisbe Miró al monestir de Sant Pere de Besalú on hi ha escrit “castro Bisolduno”. En el testament d’aquest comte, un any més tard, hi tornem a trobar més referències al castell: “cenobium S. Petri qui est juxta castro Bisoldunu…”; “castro bisulduni”; “in kastro bisuld”; “in kastro bisult”. L’any 1004 tornem a trobar “… in castrum Bisullum” en un plet relatiu al domini de Sant Feliu de Beuda i Sant Pere de Montagut. També trobem el castell en el testament de Bernat Tallaferro.

El 1254, el rei Jaume el Conqueridor va concedir perpètuament a Ramon de Pompià la facultat d’establir-se al castell de Besalú.

El 1809, els francesos van ocupar el poble. Santa Maria i Sant Pere van ser utilitzats com a caserna. Al castell hi van instal·lar 500 homes i 40 cavalls. El 1810, durant la retirada, els francesos van dinamitar totes les fortificacions.

Situació

Fotografies

Bibliografia

Arnau i Guerola, Maruja (2000). Els pobles gironins. Festes, història costums, tradicions, vol. VI: La comarca de la Garrotxa (I). Olot: Impremta Aubert.