Descripció

És una capella de reduïdes dimensions i d’inspiració clarament romànica. L’estil és d’una nau, amb volta de mig punt. L’àbsida, semicircular, és a llevant i no té cap finestra. A l’oest hi ha un mas annexa als murs de l’església. La porta d’entrada, a ponent, és adovellada, de fusta i té un gravat que diu “Me fessis/añ 1848”. El forrellat és original romànic, acabat amb un cap de dragó. Es desconeixen els seus orígens.
Durant un temps aquesta capella va ser utilitzada com a trull d’una casa de pagès. Va ser restaurada pels veïns d’Argelaguer el 1975. L’altar major i altre mobiliari són fets amb elements recuperats d’una premsa d’oli. Segons una llegenda es creu que la mare de Sant Damàs és enterrada sota l’altar de la capella.

Situació

Fotografies

Bibliografia

Murlà i Giralt, Josep (1983). Guia del romànic de la Garrotxa. Olot: Alzamora.